top of page
IGNITE.png

イベントの内容

日本の就活の基本をわかりやすく紹介

就活スケジュール(いつ、どうやって始める)

 

会社の種類とスケジュールの違い

 

早く就活はじめないと、どうなってしまうか

 

業界紹介

 

就活で準備すること
・履歴書(自己PR・志望動機)
・英語の履歴書
・SPIテスト
・エントリーシート(ES)

どのように日本の履歴書・エントリーシートを書くか

履歴書・エントリーシートとは?

履歴書で大事な部分(自己PR+志望動機)

自己PRの第一歩「自己分析」のやり方

企業分析のやり方・志望動機

自己PRと志望動機のつながり

エントリーシートの書き方

Ивэнтийн агуулга 

Японы ажил хайлтын талаарх үндсэн мэдээлэл

Ажил хайлтын төлөвлөгөө (хэзээ, яаж эхлэх)

 

Компаний төрөл ба schedule-н ялгаа 

 

Эртнээс ажлын байраа хайж эхлэхгүй бол ямар үр дүнд хүрэх вэ?

 

Мэргэжлийн салбаруудын танилцуулга

 

Ажил хайлтын үед бэлдэх зүйл

  • 履歴書 буюу ажлын анкет (өөрийн давуу тал болон тухайн компанид орох шалтгаан)

  • Англи хэл дээрхи ажлын анкет 

  • SPI тест 

  • エントリーシート буюу бүртгэлийн материал

Хэрхэн япон улсын ажлын анкет (履歴書) • бүртгэлийн материал (エントリーシート) бичих вэ?

Ажлын анкет, бүртгэлийн материал гэж юу вэ?


Ажлын анкет бичих үед хамгийн чухал зүйл (өөрийн давуу тал болон тухайн компанид орох шалтгаан)


Өөрийн давуу талыг бичих анхны алхам “Өөрийн тодорхойлолт (自己分析)”бичих арга


Компани хайх арга болон тухайн компанид орох шалтгаан


Хэрхэн өөрийн давуу талыг тухайн компанид орох шалтгаантайгаа уялдаа холбоотой болгох вэ?


Бүртгэлийн материалыг бөглөх заавар

Hiromi Karahashi

唐橋  宗三

株式会社SPeak  創業者 / CEO

イベントのメンター

法科心理学部学士
City University of New York: John Jay College of Criminal Justice

MBA修士
Keio University, Keio Business School

今回はイベントに参加できない?
オンラインの1対1のキャリア相談を予約しましょう!

日本の就活は他の国とは違い、独特なシステムです。

私たちは、履歴書の書き方や面接対策を英語または日本語で無料でサポートしていきます。

なにからはじめるか分からない?

JPortではキャリア相談で、あなたの不安を解消します!

キャリア相談
bottom of page